ஈழத் தமிழ்மக்களது அரசியல் சிக்கல்களை ஐக்கிய நாடுகள் மனிதவுரிமை அவையில் பேசு பொருளாக்கியவர் பெருந்தலைவர் சம்பந்தன்

ஈழத் தமிழ்மக்களது அரசியல் சிக்கல்களை ஐக்கிய நாடுகள் மனிதவுரிமை அவையில் பேசு பொருளாக்கியவர் பெருந்தலைவர் சம்பந்தன் அஞ்சலிக் கூட்டத்தில் நக்கீரன் (கடந்த யூலை 7, 2024 அன்று...
Read More

ஈழத் தமிழ்மக்களது அரசியல் சிக்கல்களை ஐக்கிய நாடுகள் மனிதவுரிமை அவையில் பேசு பொருளாக்கியவர் பெருந்தலைவர் சம்பந்தன் அஞ்சலிக் கூட்டத்தில் நக்கீரன் (கடந்த யூலை 7, 2024 அன்று...
Read More

UNHRC Resolutions on Sri Lanka – 27 May 2009 / 2-11/1

UNHRC Resolutions on Sri Lanka – 27 May 2009 / 2-11/1 Posted by Shenali D Waduge On February 03, 2021 0 Comment Let...
Read More

தமிழ்த்  தேசியக் கூட்டமைப்பின் அமெரிக்க வருகை தமிழர் தரப்புக்கான அங்கீகாரம்! நக்கீரன்

தமிழ்த்  தேசியக் கூட்டமைப்பின் அமெரிக்க வருகை தமிழர் தரப்புக்கான அங்கீகாரம்! நக்கீரன் சிறீலங்கா அரசுக்கு எதிரான அழுத்தங்கள்  அனைத்துலக மட்டத்தில் அதிகரித்துள்ள நிலையில் அமெரிக்காவின் அழைப்பில் தமிழ்த் தேசியக் ...
Read More