பௌத்தம் பௌத்தம் அல்லது பௌத்த சமயம் (Buddhism, பாளி/சமசுகிருதம்: बौद्ध धर्म புத்த தர்மம்) என்பது கௌதம புத்தரின் போதனைகளின் அடிப்படையிலான ஒரு சமயமும், தத்துவமுமாகும். பௌத்த மரபின் படி, புத்தர் கிமு 4-ஆம், கிமு 6-ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கிடையே இந்தியத்...
Read More

தமிழ்ப் புத்தாண்டு சித்திரையா? தையா?

தமிழ்ப்  புத்தாண்டு சித்திரையா? தையா?  நக்கீரன் தமிழர்கள் கொண்டாடும் விழாக்களில் மூன்று விழாக்கள் முக்கியமானவை. தைப்பொங்கல், சித்திரைப் புத்தாண்டு மற்றது தீபாவளி. இந்த மூன்றோடு ஆங்கிலப் புத்தாண்டும்...
Read More

தமிழர்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் தமிழ்நாடு தான் அவர்களுக்கு தாய் வீடு

தமிழர்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் தமிழ்நாடு தான் அவர்களுக்கு தாய் வீடு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 2022-01-13 சென்னை: தமிழர்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் தமிழ்நாடு தான் அவர்களுக்கு தாய்...
Read More

ஆண்டுகள் 20 ஆனாலும் தத்தளிக்கும் தமிழ்க் கூட்டமைப்பு ஒரு எதிர்வினை

ஆண்டுகள் 20 ஆனாலும் தத்தளிக்கும் தமிழ்க் கூட்டமைப்பு ஒரு எதிர்வினை நக்கீரன் உதயன் வார ஏட்டில்   "ஆண்டுகள் 20 ஆனாலும் தத்தளிக்கும் தமிழ்க் கூட்டமைப்பு" என்ற தலைப்பில்...
Read More