“ யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா

“ யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா கணியன் பூங்குன்றனார் என்பவர் சங்க காலப் புலவர்களில் ஒருவர். கணியம் என்பது நாள், கிழமை கணித்துப்...
Read More

An inside look at how Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar have revolutionized Catholic-Muslim relations

An inside look at how Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar have revolutionized Catholic-Muslim relations Gerard O’Connell April...
Read More

Migrants, communal tensions leave Batti’s original cattle farmers ruffled

Migrants, communal tensions leave Batti’s original cattle farmers ruffled 17 November 2023 1 Protest by cattle farmers in Sittandy Since...
Read More

பார்ப்பனர் – பிராமணர் என்ன வித்தியாசம்?

பார்ப்பனர் - பிராமணர் என்ன வித்தியாசம்? திராவிடம்பார்ப்பனர்கள் பார்ப்பனர், பிராமணர் என்னும் சொற்கள் குறித்த பார்வை இன்றைய சூழலில் மிகத் தேவையானதாகவே உள்ளது. எந்த விவாதமும் யாரையும்...
Read More