மயிலிட்டித் துறைமுகம் மக்களிடம் கையளிப்பு

மயிலிட்டித் துறைமுகம் மக்களிடம் கையளிப்பு

மிக நீண்டகாலத்தின் பின் புனரமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ள யாழ்.மயிலிட்டித் துறைமுகம் நேற்றுக்காலை பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் பொதுமக்களிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுமார் 30 வருடங்கள் உயர் பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் முடக்கப்பட்டிருந்த மயிலிட்டி துறைமுகம் விடுவிக்கப்படாது என இராணு வம் உறுதியாக கூறியிருந்த நிலையில் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் அது விடுவிக்கப்பட்டதுடன் மக்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கை யான துறைமுக அபிவிருத்தி தொடர்பிலும் கவனம் செலுத்தப் பட்டது.

இந்த நிலையில், சுமார் 15 கோடி ரூபா செலவில் மயிலிட்டி துறை முகத்தின் புனரமைப்பு பணிகள் 2018 ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் மாதம் 22 ஆம் திகதி ஐனாதிபதி மைத்திரி பால சிறி சேனா தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

இந்தப் புனரமைப்புப் பணிகளின் முதற் கட்டம் நிறைவுக்கு வந்துள்ள நிலையில் மீன்பிடி வலை தயாரிக்கும் நிலையம், சனசமூக நிலையம், எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் ஆகியற்றைத் திறந்து வைத்த பிரதமர், துறைமுக புனரமைப்பு நினைவுக் கல்லியும் நேற்றுக் காலை திறந்து வைத்தார்.

இந்த நிகழ்வில், மயிலிட்டி மக்கள், தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், பிரதேசசபை உறுப்
பினர்கள், பொது மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.


 Prime Minister pledges to develop Jaffna as a major city

Thu, Aug 15, 2019

Aug 15, Colombo: Sri Lanka Prime Minister Ranil Wickremesinghe says the government’s objective is to rebuild and develop the war-torn North and elevate Jaffna to a major city of Sri Lanka as in the past.

He stressed that to achieve this objective a major economic boom will be launched with Jaffna at the center iImage result for Prime Minister Ranil + Myliddy Harbour opened for publicn the next five years.

Participating at the inauguration of the first phase of the Myliddy Fisheries Harbor in Jaffna this morning, Prime Minister Ranil Wickremesinghe said he was inviting the people of the north to join hands in the path of development.

The first phase of the Myliddy Fisheries Harbor completed at a cost of Rs. 150 million was vested with the public by the Prime Minister.

With the construction of the Myliddy Fisheries harbour, fishermen community in the North will get many benefits including the introduction to modern technology in fishing and insurance coverage.

The Premier also declared open the Thirunelveli Agricultural Research Center built at a cost of Rs.30 million in Jaffna today.

Addressing the gathering after opening of the Fisheries Harbor, Prime Minister Wickremesinghe explained that his government first focused on the country’s social and infrastructural development and now places heavy stress on economic development.

Mr Wickremesinghe revealed that with the Mayor of Jaffna steps have been taken to plan and build the new Jaffna city.

Minister of Agriculture, Rural Economic Affairs, Irrigation and Fisheries and Aquatic Resources Development P Harrison said that the Government has launched a major program to strengthen the fishing community in the North as well as in the South.

He said the government was able to finish the first phase of the Myliddy Fisheries Harbor at a cost of Rs. 150 million and open for the public and in the future, the fishermen in the North will be trained to adopt modern technology, introduce insurance coverage for them and provide a common price for fish food.Image result for Myliddy Harbour opened for public

Minister of State for Education Vijayakala Maheswaran said that although the former government has illegally taken over the lands of the public in the North and East, a large number of lands have been released to the owners after the present government came to power.

Tamil National Alliance (TNA) MP Mavai Senathirajah said he would like to thank the government headed by Prime Minister Ranil Wickremesinghe, who was instrumental in the completion of the first phase of the Myliddy Fisheries Harbor in a year.

He further said that 75 per cent of the lands occupied by the Security Forces in the Northern Province have been released to the public.

State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development Dilip Wedaarachchi, Northern Province Governor Suren Raghavan and Tamil National Alliance (TNA) MPs M. A. Sumanthiran, Dharmalingam Siddharthan, Sri Saravanabhavan, Former Northern Provincial Council Chairman C.V.K. Sivagnanam, Jaffna Mayor E. Arnold and many others were present.

http://www.colombopage.com/archive_19B/Aug15_1565890551CH.php


About editor 3017 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply