பாயும் புலி பண்டாரவன்னியனின் 214 ஆவது வீரவணக்க நாள்

பாயும் புலி பண்டாரவன்னியனின் 214 ஆவது வீரவணக்க நாள் இன்றாகும் !

முழுப் பெயர் குலசேகரம் வைரமுத்து பண்டார வன்னியன்.

Image result for pandara vanniyan statueImage result for pandara vanniyan statue

http://www.tamilwin.com/articles/01/163582?ref=home-feed

 

About editor 3017 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply