புதிய அரசியல் யாப்பு உருவாக்கத்துக்கு ஆதரவாக இருப்போர் துரோகிகள், அவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள்

புதிய அரசியல் யாப்பு உருவாக்கத்துக்கு ஆதரவாக இருப்போர் துரோகிகள், அவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள்

புதிய அரசியல் யாப்பு உருவாக்கத்துக்கு ஆதரவாக இருப்போர் துரோகிகள், அவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள். அவர்களுக்கு கௌரவமான இறுதிச் சடங்குக்கு இடமளிக்கக் கூடாது.  இந்தப் புதிய அரசியலமைப்பைக் கொண்டு வருவோர், அதற்கு ஆதரவு வழங்குவோர் நாட்டுக்குத் துரோகம் இழைத்தவர் ஆவர்.

Image result for major general kamal gunaratne

கமல் குணரத்தின (முன்னாள் வன்னிக் களமுனைத் தளபதி)

http://www.tamilwin.com/politics/01/163045?ref=recommended3

https://nakkeran.com/index.php/2017/10/27/those-who-support-the-new-constitution-are-traitors-they-should-be-killed-rtd-army-general/

 

About editor 3016 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

1 Comment

  1. If this is the mentality of an ex-army general who commanded the 58th Division during the closing stages of the civil war, what he would done during the war? Is he the army commander who is responsible for killing dead the white flag LTTE surrendees led by P. Nadesan LTTE police chief? About 300 surrendees including LTTE P. Nadesan, Ramesh, Pulithevan, Mrs. Nadesan and others? Pictures appeared where Ramesh was seen tormented by the army soldiers in uniform and later his body along with Nadesan, Puliththevan seen thrown to the ground riddled with bullet wounds. And who killed about 100 second rank LTTE leaders who surrendered at Vadduvaakal on the evening of May 18, 2009? Those who killed include Balakumar and his son whose pictures appeared sitting on a bench inside an army camp? Others include Puthuvai Rathnathurai, Lawrance Thilakar, Elilan and many others. Could an ex army general issue threats that those who support should be killed in this fashion? What is the reaction of the law enforcement agencies in regard to this threat? Can an ordinary Tamil citizen utter threats like this and get away?
    Three ex-LTTE cadres have been charged for killing 18 navy and 6 army personnel in custody during the last stages of war. But why the government has not laid charges against those who killed the LTTE surrendees? Is there two sets of laws one for the Sinhalese and the other for Tamils? Government should provide honest answers to these questions.

Leave a Reply