பார்ப்பனர் பிராமணர் என்ன வித்தியாசம்?

பார்ப்பனர் – பிராமணர் என்ன வித்தியாசம்?

பார்ப்பனர், பிராமணர் என்னும் சொற்கள் குறித்த பார்வை இன்றைய சூழலில் மிகத் தேவையானதாகவே உள்ளது. எந்த விவாதமும் யாரையும் காயப்படுத்துவதற்காக இல்லை என்பது தெளிவானால்தான், எல்லோருக்குமானதாக இந்தச் சொற்கள் அமையும்.

பார்ப்பனர் என்பது வசைச்சொல்லும் இல்லை, பிராமணர் என்பது நாகரிகச் சொல்லும் இல்லை. பார்ப்பனர் என்பது வசைச் சொல்லாக இருக்குமானால், சங்க இலக்கியம் தொடங்கி, பாரதியார் வரையில் அதனைப் பயன்படுத்த்தியிருக்க மாட்டார்கள்.

brahmin 323சங்க இலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான குறுந்தொகையில் 156 ஆவது பாடல்

பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே
செம்பூ முருக்கின் நல்நார் களைந்து
தண்டொடு பிடித்த தாழ்கமண் டலத்து
படிவ உண்டிப் பார்ப்பன மகனே

என்று அமைந்துள்ளது. மூன்று வரிகளில் நான்கு முறை பார்ப்பான் என்ற சொல் இடம்பெற்றுள்ளதைப் பார்க்க முடிகிறது.

அகநானூற்றுப் பாடல் ஒன்றில், பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ,

தூதுஓய் பார்ப்பான் மடிவெள் ஓலை
படையுடைக் கையர் வருந்திறம் நோக்கி

என்று எழுதுகின்றார். திருவள்ளுவர் ஒரு குறளை,

மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்
பிறப்பொழுக்கம் குன்றக் கெடும்

என வடித்துள்ளார். இப்படிப் பல மேற்கோள்களைக் காட்ட முடியும். கொஞ்சம் கடுமையாகப் பாரதியார், “தண்டச் சோறுண்ணும் பார்ப்பான்” என்று எழுதுகின்றார்.

எனவே பாப்பான் என்பது வசைச் சொல் அன்று. அது தொழிலைக் குறிக்கும் சொல். மறைந்த தமிழறிஞர் பெருஞ்சித்திரனார், “குறி பார்ப்பார், கணி (சோதிடம்) பார்ப்பார் என்பதால் அவர்களுக்குப் பார்ப்பார் என்று பெயர் வந்தது தம்பி” என்று ஒருமுறை என்னிடம் சொன்னது இன்றும் என் நினைவில் உள்ளது. தச்சு வேலை செய்வோர் தச்சர் என்பது போல, ஆசிரியப் பணி செய்வோர் ஆசிரியர் என்பது போல, குறியும், சோதிடமும் பார்ப்போர் பார்ப்பனர் என்று ஆயினர்.

இதில் என்ன வசை இருக்கிறது? மேலும் உயர்வாக இதற்குப் பொருள் சொல்வோரும் உண்டு. பார்ப்பு என்னும் சொல்லுக்குப் பறவையின் குஞ்சு என்று பொருள். இந்தப் பொருளில் அந்தச் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதற்கும் இலக்கியச் சான்றுகள் உள்ளன.

அள்ளற் பழனத்து அரக்காம்பல் வாயவிழ
வெள்ளம் தீப்பட்டதென வெரீஇப் – புள்ளினந்தம்
கைச்சிறகாற் பார்ப்பொடுக்கும் கவ்வை……
.

எனவரும் முத்தொள்ளாயிரப் பாடல் பார்ப்பு என்னும் சொல்லைப் பறவையின் குஞ்சு என்னும் பொருளில்தான் ஆள்கிறது. சரி, இதற்கும் பார்ப்பனர்களுக்கும் என்ன தொடர்பு? வலிந்து ஒரு தொடர்பு சொல்லப்படுகிறது. முட்டைக்குள் இருக்கும் குஞ்சின் உயிர் வேறு, முட்டை உடைந்து வெளியில் வரும் குஞ்சின் உயிர் வேறு. எனவே அதற்கு இரு பிறப்பு. அதனைப் போலவே, உபநயனம் (பூணூல் அணிதல்) முடிந்தவுடன் அவர்கள் அடுத்த பிறப்பை எடுத்து விடுகின்றனர். அதனால்தான் அவர்களுக்கு இருபிறப்பாளர்கள்(துவிஜர்) என்று பெயர். அந்த அடிப்படையில்தான் பார்ப்பனர் என்று பெயர் வந்தது என்று பார்ப்பன ஆதரவாளர்கள் எழுதுகின்றனர்.

அப்படியே வைத்துக் கொண்டாலும் அதுவும் மிக உயர்வாகவே அவர்களைக் காட்டுகிறது. சரி, இது வசைச் சொல் இல்லை என்றாலும், ஐயர், அந்தணர், பிராமணர் என்ற சொற்களை ஏன் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று கேட்கின்றனர்.

ஐயர் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கு மட்டும் உரியதில்லை. அது பொதுவாகத் ‘தலைமை’யைக் குறிக்கும் சொல். “என்ஐ முன் நில்லன்மீர்” என வரும் திருக்குறள் அடிக்கு, என் தலைவன் முன் நில்லாதீர்கள் என்றுதான் பொருள். எனவே ஐயர் என்ற சொல்லைக் கையாண்டால். அவர்களை நாம் தலைவர்களாக ஏற்றுக் கொண்டுவிட்டோம் என்று பொருள். அவர்கள் எப்படி நமக்குத் தலைவர்கள் ஆவார்கள்?

அந்தணர் என்போர் அறவோர். ஆதலால், அச்சொல், எல்லாச் சமூகத்திலும் உள்ள சான்றோர்களைக் குறிக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினருக்கு மட்டும் உரிய சொல் இல்லை.

பிராமணர் என்னும் சொல்லையே பலரும் கையாள்கின்றனர். அதனைத்தான் அவர்களும் விரும்புகின்றனர். ஆனால் அந்தச் சொல்லுக்கு என்ன பொருள்? பிரம்மனிலிருந்து வந்தவர்கள் என்றாகும். பிரம்மனையே ஏற்காத என்போன்றோர் எப்படிப் பிரம்மனிலிருந்து வந்தவர்களாக அவர்களை ஏற்க முடியும்?

இன்னொரு முதன்மையான பார்வையும் இங்கு தேவைப்படுகிறது. அவர்கள் பார்ப்பனர் என்றால், நான் ஆசிரியராகவோ, சலவைத் தொழிலாளியாகவோ, வேறு ஏதோ ஒரு தொழில் சார்ந்த பெயருக்கு உரியவராகவோ இருக்கலாம். ஏனெனில் அது தொழில் சார்ந்த சொல்.

ஆனால் பிராமணர் என்பது வருணம் சார்ந்த சொல். ஆதலால் அவர் பிராமணர் என்றால் நான் சூத்திரனாக அல்லது பஞ்சமனாகத்தானே இருக்க முடியும். (சத்திரியரும், வைசியரும் தமிழ்நாட்டில் இல்லை).

அவர்களை உயர்த்தி என்னைத் தாழ்த்தும் அந்தப் பிராமணர் என்னும் சொல்லை சொல்லை நான் ஏன் பயன்படுத்த வேண்டும்?

இவையெல்லாம் ஒரு புறமிருக்க, நம் எதிர்ப்பு வெறும் சொல்லுக்கானது இல் லை. அவர்களின் செயல்களுக்கானது. கடவுள், மதம் ஆகியனவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு எவ்வளவு பிளவுகளை, மோதல்களை இணக்கமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்களிடம் அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் என்னும் அடிப்படையில்தான் நம் அறச்சீற்றம் எழுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, மிகச் சாதாரணமாக இருந்த பிள்ளையார் வழிபாட்டை எப்படியெல்லாம் மோதல்களுக்குப் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதை எண்ணிப் பார்த்தாலே பல உண்மைகள் புரியும்.

https://www.keetru.com/index.php/2009-11-06-11-47-46/karunchattai-may19/37225-2019-05-11-11-40-09


இந்தியாவின் பிராமணர்கள் இந்தோ-ஆரியர்கள் மட்டுமல்ல, பல்வேறு வெளிநாட்டு படையெடுப்பாளர்க ள் மற்றும் கிரேக்கர்கள், பார்த்தியர்கள், சித்தியர்கள், துருக்கியர்கள், யூதர்கள் போன்ற குடியேறியவர்களி டமிருந்து வந்தவர்கள்.

பண்டைய பிராமண தோற்றம்

பண்டைய பிராமணர்கள் இந்தோ-ஆரியர்கள் . அவர்களின் மக்கள் தொகை சில ஆயிரங்களைத் தாண்டியிருக்காத ு. வேத ஆரிய பிராமணர்களின் வேர்கள் ரஷ்யா (ருஸ்ஸி) மற்றும் உக்ரைனில் இருந்து இருக்கலாம். வேத ஆரியர்களும் காஸ்பியன் கடல் அருகே வம்சாவளியைக் கோரினர், காஸ்பியன் கடல் காஸ்யப மீரா என்றும் அழைக்கப்பட்டது. சில வேத பிராமணர்கள் சாகா த்விபா அதாவது ஈரானின் சிஸ்தான் மாகாணத்திலிருந் து வந்தவர்கள் என்று கூறினர். வேத பிராமணர்களும் சரஸ்வதி நதிக்கு அருகில் தங்கியிருந்ததாக க் கூறினர். வரலாற்று சரஸ்வதி நதி என்பது ஆப்கானிஸ்தானின் காந்தஹாருக்கு அருகில் உள்ள ஹரஹ்வைதி நதி (அர்கந்தாப் நதி)ஆகும். பண்டைய ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வந்த பிராமணர்கள் தங்களை சரஸ்வத் பிராமணர்கள் என்று அழைத்தனர். சரஸ்வதி (அர்கந்தாப் நதி) பகுதியில் இருந்து கங்கை பகுதிக்கு வந்த பிராமணர்கள் தங்களை கௌட சரஸ்வத பிராமணர்கள் என்று அழைத்தனர்.

வேத ஆரிய சகாப்தத்தின் முடிவு

குருக்ஷேத்திரப் போர் கிமு 543 அல்லது அதற்குப் பிறகு நடந்திருக்கலாம் . கிபி 500 வாக்கில் வேதகாலம் (கிமு 1200 முதல் கிமு 500 வரை) முடிவுக்கு வந்தது. கடைசி இக்ஷவாகு மன்னன் பிரசன்னஜித் புத்த மதத்தைத் தழுவினான். கிமு 500க்குப் பிறகு மகத இராச்சியம் வேத காலப் பகுதிகளின் பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமித்தது.

புத்த மதத்தின் தோற்றம்

கிமு 500 முதல் கிபி 300 வரை பௌத்தம் இந்தியாவின் முக்கிய மதமாக இருந்தது. சாம்ராட் அசோகர் (கிமு 268 முதல் 232 கிமு) பௌத்தத்தின் முக்கிய ஆதரவாளராக இருந்தார். கிமு 184 இல் மௌரியப் பேரரசின் கடைசி மன்னரான பிருஹத்ரத மௌரியர் அவரது பிராமண மந்திரி புஷ்யமித்ர சுங்கரால் கொல்லப்பட்டார். பிராமண செல்வாக்கு மீண்டும் அதிகரித்தது. சித்தியன்-சாகா, குஷானா, ஹூனா, துருக்கிய படையெடுப்பாளர்க ள் பலர் இந்து மதத்திற்கு மாற்றப்பட்டனர். இந்த படையெடுப்பு இனங்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந் தும் பிராமணர்கள் தோன்றினர். ஆயர், விவசாயம் மற்றும் கொள்ளையடிக்கும் படையெடுப்பாளர்க ளிடமிருந்து பிராமணர்கள் உருவானார்கள். குருக்ஷேத்திரப் போர் நடந்தபோது அல்லது அசோகர் இந்தியாவை ஆண்டபோது இந்தியாவில் இல்லாத ஒரு புதிய பிராமண வர்க்கம் உருவானது. அவர்களின் பல்வேறு தோற்றங்கள் இருந்தபோதிலும், அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களை வேத ஆரியர்களுடன் அடையாளம் காண முயற்சிக்கின்றனர்.

புதிய பிராமணர்கள்

துருக்கிய-சிரியன் நாகர் பிராமணர்

நாகர் பிராமணர்கள் முதன்முதலில் கு ஜராத்துக்கு  கி .பி. 404 இல்  வந்தனர், அவர்கள் சிந்துவ ில் வாழ்ந்தனர். கிரீஸ், மாசிடோன ியா, சிரியா அல் லது இந்த இடங்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து நாகர் பிராமணர்கள் தோன்றியதாக வரலாற்றாசிரியர் கள் வலியுறுத்துகின் றனர். சோமர்செட் பெயின் படி, அவர்கள் துருக்கிய-சிரிய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்கள். சர் ஹெர்பர் ரிட்லியின் கூற்றுப்படி, நாகர் பிராமணர்கள் இந் தோ-சித்தியர்கள் . அவர்கள் ஈரானின் பண்டைய நாகர் சமூகத்திலிருந்த ு தோன்றியவர்கள் என்று மற்றொரு வரலாற்றாசிரியர் கூறுகிறார்.

யூத சித்பவான் பிராமணர்கள்

வரலாற்றாசிரியர் கள் டூடர் பர்பிட் மற்றும் பேராசிரியர் யூலியா எகோரோவா ஆகியவை கப்பல் மூழ்கிய மக்களின் பரசுராமா புராணக் கதையானது ராய்காட் மாவட்டத்தின் யூதர்களின் புராணக் கதையைப் போலவே உள்ளது. வரலாற்றாசிரியர் ரோஷென் தலாலின் கூற்றுப்படி, புராணக்கதைகளுக் கு இடையிலான ஒற்றுமைகள் சித்பவான்கள் மற்றும் பெனே இஸ்ரேல் சமூகங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு காரணமாக இருக்கலாம். கொங்கனில் குடியேறிய பெனே இஸ்ரேலின் வரலாறு, சித்பவான்களும் யூத வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறுகிறது. கூடுதலாக, இந்திய அறிஞர் ராமகிருஷ ்ண கோபால் பண்டார்கர் சித் பவான்களின் பெயர்களுக்கும்  பாலஸ்தீனத்தில் உள்ள புவியியல் தளங்களுக்கும் இடையே ஒற்றுமையைக் காட்டியுள்ளார்.

பல்லின பிராமணர்கள்

இந்தோ-ஆரிய தேசாஸ்த பிராமணர்கள்

மகாராஷ்டிர பிராமண சமூகம் மிக நீண்ட அறியப்பட்ட வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. கால்நடைகளை வளர்த்து அவற்றை விற்கும் கோலக் மற்றும் கோவர்தன் ஆகியோர் தங்களை தேசாஸ்த பிராமணர்களின் ஒரு பகுதியாகக் கூறுகின்றனர். மகாராஷ்டிராவில் பலர் சித்தியன் படையெடுப்பாளர்க ள் மற்றும் அவர்களின் மேற்கு க்ஷத்ரபா இராச்சியத்திலிர ுந்து வந்தவர்கள்.

தமிழ் பிராமணர்கள்

1311 இல் மாலிக் காஃபூரின் தாக்குதலுக்குப் பிறகு, பெரும்பாலான தமிழ் பிராமணர்கள் மர்மமான முறையில் காணாமல் போனார்கள். கி.பி 1529 இல் மதுரை நாயக்கர் ஆட்சி நிறுவப்பட்டபோது மகாராஷ்டிராவிலி ருந்து ஒரு புதிய பிராமணர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு குடிபெயர்ந்தனர் .

புதிய தமிழ் பிராமணர்கள் தேசாஸ்த பிராமணர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள ். மகாராஷ்டிர பிராமணர்களைப் போலவே தமிழ் பிராமணப் பெண்கள் தங்கள் புடவையைக் கட்டிக்கொள்கிறா ர்கள். தமிழ் பிராமணர்களும் கருப்புக் கோட் கருப்புத் தொப்பி அல்லது தலைப்பாகை அணிந்திருப்பார் கள். சர் சிபி. ராமசாமி ஐயர் தனது வாழ்க்கை வரலாற்றில் தனது முன்னோர்கள் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள தேஷ் பகுதியில் இருந்து குடிபெயர்ந்ததாக க் குறிப்பிட்டுள்ள ார். 16 ஆம் நூற்றாண்டு. தமிழ் பிராமணர்கள் மகாராஷ்டிராவின் பஞ்ச திராவிட பிராமணர்களின் ஒரு பகுதியாக இருந்தனர்.

ஐயர் மற்றும் அய்யம்கார் குடும்பப்பெயர்கள்

விஸ்வநாத நாயக்கர் ஐயர் மற்றும் அய்யம்கார் பட்டங்களைப் பயன்படுத்தினார் . இந்தக் காலகட்டத்திற்கு ப் பிறகு பல மகாராஷ்டிர தேசாஸ்தா பிராமணர்கள் வரி வசூலிப்பவர்களாக வும், இராணுவத் தளபதிகளாகவும், நிர்வாகிகளாகவும ், ஐயர் அய்யம்கார் போன்ற நாயக்கர் பட்டங்களுடன் நியமிக்கப்பட்டன ர். இவ்வாறு நாயக்கர்கள் பிற்கால தமிழ் பிராமணர்களை உருவாக்கினர். ஐயர் என்பது பாண-வாணாதிராயர் பட்டம் ஆகும். கள்ளர்களின் வாணாதிராயர் தலைவர்களும் ஐயர் பட்டத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
தரங்கம்பாடியின் கிறிஸ்தவ புராட்டஸ்டன்ட் போதகர்களும் 1700 களில் இருந்து ஐயர் பட்டத்தை பயன்படுத்தினர்.

கொடகநல்லூர் கல்வெட்டு 1546 இல் விட்டலராயரின் வேணாட்டின் படையெடுப்பு மற்றும் வேணாட்டை தோற்கடித்த பிறகு, மன்னர் ராமவர்மா, தாத்தப்பய்யங்கா ரின் மகன் சிங்கரையனுக்கு வேணாட்டிலிருந்த ு வலங்கை, கடமை வரிகளை வசூலிக்க அதிகாரம் அளித்தார் என்று கூறுகிறது. அய்யர் மற்றும் அய்யங்கார்களின் வருகையும் திராவிட வில்லவர் மக்களை கொடூரமாக ஒடுக்கிய சகாப்தத்தால் குறிக்கப்பட்டது.

ராமப்பையன் தளவாய்

திருமலை நாயக்கரின் ராமப்பயன் தளவாய் தளபதி, ராமநாட்டின் சேதுபதிகளின் கிளர்ச்சியை நசுக்கினார். ஐயர் பட்டத்தை முதன்முதலில் விஸ்வநாத நாயக்கர் பயன்படுத்தியதால ் ராமப்பையன் ஐயர் அல்லது நாயக்கராக இருக்கலாம்.

ராமய்யன் தளவா

ராமய்யன் தளவா (கி.பி. 1737 முதல் 1756 வரை) திருவிதாங்கூர் அரசில் பணியாற்றினார். இந்தக் காலத்திலிருந்து திராவிட வில்லவர் மக்களுக்கு இராணுவ சேவை மறுக்கப்பட்டது. வில்லவர் நிலங்கள் அரசால் அபகரிக்கப்பட்டன . திருவிதாங்கூரில ் வில்லவர்களை அடக்கி அடிமைப்படுத்துத ல் அமல்படுத்தப்பட்டது.

பல்லின பிராமணர்கள்

நேபாளி நம்பூதிரி

நம்பூதிரி பிராமணர்கள் உத்தரபாஞ்சால நாட்டின் தலைநகரான அஹிச்சத்திரத்தி லிருந்து அதாவது பண்டைய நேபாளத்திலிருந் து கர்நாடகாவிற்கு கடம்ப மன்னன் மயூரவர்மாவின் ஆட்சியின் போது கி.பி 345 இல் குடிபெயர்ந்தனர் . மயூரவர்மா அஹிச்சத்திரத்தி லிருந்து நாக அடிமைப் போர்வீரர்களை (நாயர்களை) பிராமண தலைமையின் கீழ் அழைத்து வந்து கரையோர கர்நாடகாவில் குடியேற்றினார். நம்பூதிரிகள் துளுவ பிராமணர்களின் ஒரு பகுதியாக இருந்தனர்.

கி.பி 1120 இல் அரேபியர்களுடன் கூட்டு சேர்ந்த பாணப்பெருமாள் என்ற துளு படையெடுப்பாளர் 350000 எண்ணிக்கையிலான நாயர் படையுடன் கேரளா மீது படையெடுத்து மலபாரை ஆக்கிரமித்தார். பாணப்பெருமாள் இஸ்லாத்தைத் தழுவி கி.பி 1156 இல் அரேபியா சென்றார். கிபி 1156 இல் வடக்கு கேரளா துளு-நேபாள மக்களின் கைகளில் விழுந்தது. கி.பி 1311 இல் மாலிக் காஃபூர் பாண்டியப் பேரரசின் மீது படையெடுத்தபோது, ​​நாயர்கள், நம்பூதிரிகள் மற்றும் சாமந்தர்கள் ஆகியோர் டெல்லி சுல்தானகத்துடன் கூட்டணி வைத்திருந்தனர். மாலிக் காஃபூரால் பாண்டிய இராச்சியம் தோற்கடிக்கப்பட் ட பின்னர் அனைத்து தமிழ் அரசுகளும் முடிவுக்கு வந்தன. கேரளா துளு-நேபாளத் தாய்வழி சாமந்த ஆட்சியாளர்கள், நாயர்கள் மற்றும் நம்பூதிரிகளுக்க ு டெல்லி சுல்தானகத்தால் வழங்கப்பட்டது. இதனால் கி.பி.1335ல் அரேபியர்கள் மற்றும் துருக்கியர்களின ் ஆதரவைப் பெற்ற நேபாள பிராமணர்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் கேரளா வந்தது.

நம்பூதிரிகளால் எழுதப்பட்ட கேரளோல்பத்தி மற்றும் கேரள மகாத்மியம் போன்ற அனைத்து நூல்களும் பண்டைய நேபாளத்தின் தலைநகராக இருந்த அஹிச்சத்திரத்தி ல் இருந்துள்ள தங்கள் தோற்றத்தைக் குறிப்பிடுகின்றன.

அதே சமயம் 22 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திரேதா யுகத்தில் பரசுராமரால் கேரளா தங்களுக்கு வழங்கப்பட்டதாக நம்பூதிரிகள் கூறுகின்றனர்.
உண்மையில் மலபார் துளு-நேபாள இராச்சியம் தமிழ்ச் சேர பாண்டிய அரசுகளுக்கு எதிராக டெல்லி சுல்தானகத்துடன் கூட்டுச் சேர்ந்தது. கிபி 1311 இல் பாண்டிய இராச்சியம் தோற்கடிக்கப்பட் ட பின்னர் மாலிக் காஃபூர்தான் துளு-நேபாள மக்களுக்கு அதாவது நம்பூதிரி நாயர் மற்றும் சாமந்தா ஆட்சியாளர்களுக் கு கேரளாவின் மேலாதிக்கத்தை வழங்கினார்.

பல்லின பிராமணர்கள்

துருக்கிய ஆப்கான் மொஹ்யால் பிராமணர்கள்

மொஹ்யால் பிராமணர்கள் ஆப்கானிய மற்றும் பஞ்சாப் பிராந்தியத்தில் தோற்றமளித்த சரஸ்வத் பிராமணர்களின் இந்திய சாதி ஆவார். மொஹ்யால் பிராமணர்கள் ‘வீரர் பிராமணர்கள்’ என்றும் குறிப்பிடப்படுக ிறார்கள். மொஹ்யால்கள் ஒரு காலத்தில் ஒரு புரோகித குலமாக இருந்தனர், அவர்கள் பண்டைய நதி சரஸ்வதி (பாரசீகத்தில் ஹரஹ்வைதி அதாவது ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள அர்கந்தாப் நதி) அருகே வசித்து வந்தனர். மொஹ்யால் பிராமணர்கள்  பஞ்சாபி  வம்சாவளியைச் சேர்ந்த சரஸ்வத் பிராமணர்கள், அவர்கள் முதலில் பாகிஸ்த ான் மற்றும் ஆப் கானிஸ்தான் என்ற ு அறியப்படும் காந ்தாரா பிராந்திய த்தைச் சேர்ந்தவர்கள். ஹரஹ்வைதி நதி (அர்கந்தாப் நதி) ஆப்கானிஸ்தானில் பாய்வதால், ஆப்கானிஸ்தானின் வேர்களைக் கொண்ட பிராமணர்கள் தங்களை சரஸ்வத் பிராமணர்கள் என்று அழைக்கிறார்கள். மொஹ்யால் போன்ற துருக்கிய பிராமணர்கள் தங்களை சரஸ்வத் பிராமணர்கள் என்றும் அழைக்கிறார்கள்.

மொஹியால்களின் ஈராக்கி தத் துணைக்குழு

தத்துகள் ஈராக்கில் தோன்றியவர்கள் அல்லது இந்தியாவிற்கு குடிபெயர்வதற்கு அல்லது திரும்புவதற்கு முன் ஈராக்கில் சில நூற்றாண்டுகள் கழித்துள்ளனர். கர்பலா (கி.பி. 680) போரில் இமாம் ஹுசைன் சார்பாக அவர்களது குலத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து ஆண்களும் தியாகம் செய்ததால், அவர்கள் ஹுசைனி பிராமணர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறா ர்கள். ஈராக்கின் ஹிந்தியா மாகாணத்தில் வசித்த தத்தர்கள் ஆரம்பகால துருக்கியர்களாக இருந்திருக்கலாம்.

குழந்தை இல்லாத ரஹாப் சித் தத், நபிகள் நாயகத்தை சந்தித்து, தனக்கு குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்று வேண்டினார். ஆனால் குழந்தையாக இருந்த முகமது நபியின் பேரன் இமாம் ஹுசைன் மட்டும் ரஹாப் சித் தத்துக்காக பிரார்த்தனை செய்தார். ரஹாப் சித் தத்துக்கு ஏழு குழந்தைகள் பிறந்தன. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கி.பி 680 இல் கர்பலா போரில் ரஹாப் சித் தத்தின் அனைத்து மகன்களும் ஷியா இமாம் ஹுசைனின் பக்கம் போரிட்டனர். ரஹாப் சித் தத்தின் அனைத்து மகன்களும் போரில் வீரமரணம் அடைந்தனர், அவர்களின் சந்ததியினர் ஹுசைனி பிராமணர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறா ர்கள்.

கௌட-சரஸ்வத பிராமணர்கள்

மேற்கு கடற்கரையில் உள்ள கௌட சரஸ்வத பிராமணர்களும் ஆப்கானிஸ்தானில் வேர்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.
பெரும்பாலான கொங்கணி பிராமணர்கள் கௌட சரஸ்வத பிராமணர்கள் ஆவர். கௌடா என்றால் கங்கைப் பகுதி என்றும் சரஸ்வதி (ஹரஹ்வைதி-அர்கந ்தாப் நதி) என்றால் ஆப்கானிஸ்தான் பகுதி என்றும் பொருள்.

விவசாய தியாகி பிராமணர்கள்

தியாகி முதலில் தாகா என்று அழைக்கப்பட்டவர் கள், பிராமண அந்தஸ்தைக் கோரும் ஒரு பயிரிடும் சாதி. நில உரிமையாளர் சமூகம் மேற்கு உத்தரப் பிரதேசம்,  ஹரியானா, டெல்லி   மற்றும்  ராஜஸ்த ானில் உள்ள  நில உரிமையாளர்கள் பிராமண அந்தஸ்து கோரத் தொடங்கியது பிரிட்டிஷ் காலத்தில். இவரில் இந்து மற்றும் முஸ்லீம் தியாகிகள் உள்ளனர்.

பண்டாரி

பண்டாரி என்றால் பாணா-பாணா அதாவது இந்தியாவின் பண்டைய அசுர ஆட்சியாளர்களின் வம்சாவளி என்று பொருள். பாணர் வில்லவர்களின் வடக்கு உறவினர்கள் ஆவர்.
மகாராஷ்டிராவில் இருந்து பல கள் எடுப்பவர்கள் தங்களை பண்டாரி என்றும் அழைக்கின்றனர்.
மகாராஷ்டிராவிலி ருந்து பல பிராமணர்களும் பண்டாரி என்றும் அழைக்கப்படுகிறா ர்கள்.

பௌத்த பத்மஷாலி

கர்நாடகாவின் பத்மஷாலி பார்கவர்கள் பார்கவா பிராமணர்களின் துணைக்குழு ஆவர். முன்னாள் பௌத்த தெலுங்கு நெசவாளர் சாதியினர் பத்மசாலி என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் .
அரியானாவின் பார்கவ பிராமணர்கள் பத்மஷாலி என்றும் அழைக்கப்படுகிறா ர்கள்
புத்தரின் மாற்றுப் பெயர் மணிபத்மன். பத்மசாலி என்றால் புத்தரைப் பின்பற்றுபவர்கள ் என்று பொருள். பத்மசாலியா தென்னிந்தியாவில ் முக்கியமாக பௌத்த நெசவாளர்கள். ஆனால் வட இந்தியாவில் பல பிராமணர்களுக்கு பத்மசாலியா பட்டம் உண்டு.

பல்லின பிராமணர்கள்

அமெரிக்க பிராமணர்கள்

அமெரிக்காவில் பல தமிழ் பிராமணர்கள் அமெரிக்க கறுப்பின அல்லது வெள்ளை கிறிஸ்தவர்களை மணந்துள்ளனர். இந்த கறுப்பின கிறிஸ்தவ தமிழ் பிராமணர்களில் சிலர் அமெரிக்காவில் உயர் பதவிகளை அடைந்துள்ளனர்.
பலர் கிறித்துவ மதத்திற்கு மாறி சுவிசேஷகர்களாக வேலை செய்கிறார்கள்.. அமெரிக்க அரசியலில் இருக்கும் அந்த பிராமணர்கள் தாராளவாத கிறிஸ்தவ ஜனநாயகவாதிகள் அல்லது சோசலிஸ்டுகள் என்று பாசாங்கு செய்கிறார்கள். மேற்கத்திய உடை மற்றும் நெற்றியில் இந்து அடையாளங்கள் எதுவும் இல்லாத அவர்கள் அமெரிக்க அரசியல்வாதிகளிட மிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்ட முடியாது. அவர்களில் சிலர் காந்திய அமைதிவாதிகளாக நடிக்கிறார்கள். தமிழ் பிராமணர்கள் பலர் ஜெர்மன் அமெரிக்க பகுதிகளில் வாழ்கின்றனர். அவர்கள் ஜெர்மன் ஆரிய சமுதாயத்தின் உறுப்பினராக ஏற்றுக்கொள்ளப்ப ட விரும்புகிறார்கள்.
வெள்ளை அமெரிக்கர்களை மணந்த தமிழ் பிராமணர்கள் அசைவம் சாப்பிடுபவர்கள் . உலகின் மிகப்பெரிய மாட்டிறைச்சி உற்பத்தி நிறுவனமான பெப்சிகோ தமிழ் பிராமணப் பெண்ணால் நடத்தப்படுகிறது . அமெரிக்காவில் மாட்டிறைச்சி அல்லது பன்றி இறைச்சி உண்பதற்கு எதிராக எந்த தமிழ் பிராமணரும் பேசுவதில்லை. பாரம்பரியமாக பிராமணர்கள் கால்நடைத் தோல்களால் செய்யப்பட்ட தோல் காலணிகளை அணியக் கூடாது. இருப்பினும் பெரும்பாலான பிராமணர்கள் கால்நடைத் தோலால் செய்யப்பட்ட காலணிகளை அணிகின்றனர்.
இந்தியாவின் பெரும்பாலான பழமைவாத பிராமண அரசியல்வாதிகள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் அமெரிக்காவில் வெள்ளை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றும் உறவினர்களைக் கொண்டுள்ளனர். சுற்றுச்சூழலுக் கு ஏற்ப நிறங்களை மாற்றுவது பிராமணர்களின் அபூர்வ குணங்களில் ஒன்றாகும்.

அமெரிக்க தமிழ் பிராமணர்கள், மதச்சார்பற்ற, சோசலிச ஜனநாயகக் கருத்துக்களை ஆதரிக்கும் உயர்ந்த தாராள மனப்பான்மை கொண்டவர்கள். மேலும் அவர்கள் அகிம்சைவாதிகள், அவர்கள் கிறிஸ்துவம் மற்றும் மேற்கத்திய வழிகளை வலுவாக ஆதரிக்கின்றனர்.

லெப்பை முஸ்லிம்களுடன் தமிழ் பிராமணர்களின் குழுமம்

தாய்வழி mtDNa பகுப்பாய்வில் தமிழ் பிராமண ஐயருக்கும் ஐயங்காருக்கும் லெப்பை முஸ்லிம்களுக்கு ம் பின்னர் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்களுக் கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது .

D2 கிளஸ்டர்

D2 நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்
D2a லப்பை முஸ்லிம்கள்
D2a1 ஐயர் மற்றும் ஐயங்கார்

முந்தைய தமிழ் பிராமணர்கள், 1311 கி.பி.யில் துருக்கிய படையெடுப்பிற்குப் பிறகு, துருக்கிய படையெடுப்பாளர்க ளுடனும், நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்களுடன ும், பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வந்த தேசாஸ்த பிராமணர்களுடனும் இணைந்திருக்கலாம ். இவ்வாறு லப்பை முஸ்லீம்களுடன் இனரீதியாக தொடர்புடைய முந்தைய தமிழ் பிராமணர்களுடன் கலந்த மகாராஷ்டிர பிராமணர்கள் புதிய தமிழ் பிராமணர்களாக மாறினர்.

பல்லின பிராமணர்கள்

பிராமண வகுப்பு

பல்வேறு இனங்களைக் கொண்ட பல்லின பிராமணர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைக்கின்றன ர். அவர்கள் ஒருபோதும் ஒருவரையொருவர் வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள்.

கிமு 145 இல் சித்தியன்-சாகா படையெடுப்பிற்கு ப் பிறகு பெரும்பாலான பிராமணர்கள் படையெடுப்பாளர்க ளிடமிருந்து உருவாகியிருக்கலாம்.
கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் குருக்ஷேத்திரப் போரின் போது அவர்கள் இந்தியாவில் இல்லை. ஆனால் பெரும்பாலான பிராமணர்கள் வேத ஆரியர்களாக நடிக்கிறார்கள்.
துருக்கிய மொஹ்யால் பிராமணர்கள் மற்றும் கிரேக்க நாகர் பிராமணர்கள் தங்கள் வெளிநாட்டு பாரம்பரியத்தைப் பற்றி பெருமைப்படுகிறா ர்கள். சித்பவன்கள் தங்கள் யூத வம்சாவளியைப் பற்றி பெருமிதம் கொள்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் இந்த பிராமணர்கள் அனைவரும் இந்திய பிராமண பாரம்பரியத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளனர்.

———————————————————————————————————————

தலைவன் கூற்று
(தலைவியின்பால் விருப்புற்ற தன்னைப் பாங்கன் இடித்துரைத்தபோது தலைவன் பாங்கனை நோக்கி, “நீ இடித்துரைத்தலால் பயனொன்று மில்லை” என்று கூறியது.)
156.
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே
செம்பூ முருக்கி னன்னார் களைந்து
தண்டொடு பிடித்த தாழ்கமண் டலத்துப்
படிவ வுண்டிப் பார்ப்பன மகனே
5
எழுதாக் கற்பி னின்சொ லுள்ளும்
பிரிந்தோர்ப் புணர்க்கும் பண்பின்
மருந்து முண்டோ மயலோ விதுவே.


என்பது கழறிய பாங்கற்குக் கிழவன் அழிந்து கூறியது.
பாண்டியன் ஏனாதி நெடுங்கண்ணன்.

(பி-ம்.) 3. ‘தாழ்மண்டிலத்துப்’; 4. ‘படிம’; 5. ‘னின்செயலுள்ளும்’.

(ப-ரை.) பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே—, செ பூ முருக்கின் – செம்மையாகிய பூவையுடைய புரச மரத்தினது, நல் நார் களைந்து – நல்ல பட்டையை நீக்கி விட்டு, தண்டொடு பிடித்த – அதன் தண்டோடு ஏந்திய, தாழ் கமண்டலத்து – தாழ்கின்ற கரகத்தையும், படிவம் உண்டி – விரதவுணவையுமுடைய, பார்ப்பன மகனே-, எழுதா கற்பின் – வேதத்தையறிந்த, நின் சொல்லுள்ளும் – நின்னுடைய அறிவுரைகளுள், பிரிந்தோர் புணர்க்கும் – பிரிந்த தலைவியரையும் தலைவர்களையும் சேரச் செய்யும், பண்பின் – தன்மையையுடைய, மருந்தும் உண்டோ – பரிகாரமும் இருக்கின்றதோ? இது – இங்ஙனம் நீ கழறுதல், மயல் – மயக்கத்தால் வந்ததாகும்.

(முடிபு) பார்ப்பன மகனே, பார்ப்பன மகனே, பார்ப்பன மகனே, நின் சொல்லுள்ளும் மருந்துமுண்டோ? இது மயல்.

(கருத்து) நீ என்னை இடித்துரைத்தலால் வரும் பயன் யாதும் இல்லை.

(வி-ரை.) இது பார்ப்பனப் பாங்கன் காமநிலை யுரைத்துத் தேர்நிலை யுரைத்த போது (தொல். கற்பு. 36) தலைவன் கூறியது. முருக்கென்றதுபுரச மரத்தை; இது பலாசென்றும் கூறப்படும். தாழ் கமண்டலம் – உறியிலே தாழ்ந்த கமண்டலம்; “உறித் தாழ்ந்த கரகமும்’ (கலி. 9:2.) எழுதாக் கற்பு – எழுதாக் கிளவியைக் கற்ற கல்வி; அதாவது வேத முணர்தல். மருந்து – பரிகாரம்; “மருந்தில் கூற்றம்” (புறநா. 3:12.) மருந்துமுண்டோ வென்ற உம்மை பயனற்ற இடித்துரையே யன்றிப் பரிகாரமும் உண்டோவென்னும் பொருட்பயன் உடையது. ‘நாம் இடித்துரைத்தால் இவன் கொண்ட காமம் நீங்கும்’ என்று பாங்கன் எண்ணிய எண்ணத்தை மயலென்றான். உண்டோ: ஓகாரம் எதிர்மறைப் பொருளது; மயலோ: ஓ அசை நிலை.

பிரிந்தோர்ப் புணர்க்கும் பண்பின் மருந்தும் உண்டோவென்றது என்னையும் தலைவியையும் சேர்த்து வைக்கும் முயற்சியே பயன்படுவதென்னும் குறிப்பையுடையது; எனவே நீ கழறுவதொழிந்து அது செய்க என்றானாயிற்று.

(மேற்கோளாட்சி) 1. முறைமை சுட்டா மகனென்னும் பெயர் ஏகாரம் பெற்று விளியேற்றது (தொல். விளி. 18, தெய்வச். ); உயர்திணைப் பெயர் ஏகார விளி யுருபு பெற்று வந்தது (நன். 304, மயிலை.)

4. முறைமை சுட்டா மகனென்பது விளிவேற்றுமைக்கண் ஏகாரம் பெற்றுவந்தது (தொல். விளி. 12, ந.; இ.வி.207.)


3-4. அந்தணர்க்குக் கரகமும் முக்கோலும் உரியவை (தொல். மரபு. 70, பேர்.)

ஒப்புமைப் பகுதி 2. நாரென்பது பட்டைக்கு வருதல்: குறுந். 112:4, 274:5.

4. படிவவுண்டிப் பார்ப்பன மகன்: “படிவப் பார்ப்பான்” (முல்லைப். 37.)

6. பிரிந்தோர்ப் புணர்த்தல்: குறுந். 146:2.
(156)

https://www.tamilvu.org/slet/l1200/l1200uri.jsp?book_id=22&song_no=156

About editor 3047 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply