நாவலர் மாநாடு விழா மலர் 1969

நாவலர் மாநாடு விழா மலர் 1969

வாசிக்க

உள்ளடக்கம்

 • கவிதை: நாவலர் அவரே யாவார் நமது சைவாகமத்தின் காவலர் அவரே! – கவியோகி.சுத்தானந்த பாரதியார்
 • சமர்ப்பணம் – நா.இரத்தினசபாபதி
 • முன்னுரை – ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் சபை
 • MESSAGE
 • Message From the Hon, Prime Minister to the Arumuga Navalar Supplement & Souvenir – DUDLEY SENANAYAKE
 • ஆறுமுக நாவலர் நினைவு மலருக்கும் சிறப்பு மலருக்கும் கெளரவ பிரதம அமைச்சர் வழங்கிய ஆசிச் செய்தி – டட்லி சேனாநாயக
 • ஆசிச் செய்தி – சா.ஜே.வே.செல்வநாயகம்
 • Message – G.G.Ponnampalam
 • ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் சபைத் தலைவர் நீதியரசர்.மாண்புமிகு வீ.சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள் விடுத்துள்ள செய்தி
 • ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் சபை ஆட்சிக் குழு
 • ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் சபை நாவலர் மாநாட்டு மத்திய குழு
 • மலர் ஆலோசகர் குழு
 • எமது நோக்கம் – கி.லக்ஷ்மணன்
 • திருவாவடுதுறை ஆதீனகர்த்தா ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவாண பண்டார சந்நிதி அவர்கள் அளித்துள்ள ஆசிச் செய்தி
 • ஸ்ரீலஸ்ரீ கயிலை சுப்பிரமணிய தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசரிய சுவாமிகள் அவர்கள் வழங்கிய வாழ்த்துரை
 • நாவலரும் புராண படனமும் – பண்டிதமணி சி.கணபதிப்பிள்ளை
 • பரவு புகழ் ஆறுமுகநாவலர்
 • ஞானஞாயிறு நாவலர் பெருமான் – ச.தண்டபாணி தேசிகர்
 • நாவலர் பெருமை – பண்டிதர் இ.நமசிவாய தேசிகர்
 • தற்கால உரைநடையின் தந்தை – பேராசிரியர் வி.செல்வநாயகம்
 • சிவ சிந்தாமணி
 • நாவலர் வகுத்த புதுப்பாதை – கலாநிதி க.கைலாசபதி
 • தமிழ் இலக்கியத்துக்கு நாவலர் புரிந்தபணி – கலாநிதி பொ.பூலோலசிங்கம்
 • நாவலர் புகழை நானோ சொல்லவல்லேன் – திரு.க.சரவணமுத்துப்பிள்ளை
 • நாவலரும் தமிழ்மொழியும் – செற்சொற்தொண்டன் வித்துவான் சொ.சிங்காரவேலன்
 • ஆறுமுக நாவல சற்குரு – (மட்டுவில்) திரு.ம.க.வேற்பிள்ளைப் புலவர்
 • நாவலரும் நற்றமிழும் – பேராசிரியர் சி.நயினார் முகமது
 • அச்சகமும் பதிப்பீடும் – நாரா நாச்சியப்பன்
 • தமிழகத்தை ஈழநாட்டுக்குக் கடமைப்படுத்திய பேருபகாரி – எஸ்.சோமசுந்தர பாரதி
 • நாவலர் கல்விப் பணி – ச.அம்பிகைபாகன்
 • நாம் நாவலருக்குச் செய்யும் கைம்மாறுகள் – சுத்தானந்த பாரதியார்
 • கல்வித் துறையில் தீர்க்க தரீசனம் – கி.லக்ஷ்மணன்
 • நாவலர் சைவக்காவலர் – கவ்யோகி மகரிஷி சுத்தான்ந்த பாரதியார்
 • உசாத் துணை – அ.வி.ம.
 • நாவலரும் பதிப்பாசிரியப் பண்பும் – செந்தமிழ்ச் செல்வர், சைவசமய சிரோன்மணி, பேராசிரியர் வித்துவான் டாலூர் கண்ணப்ப முதலியார்
 • தமிழ் உரைந்டையின் தந்தை – “சோமலெ”
 • பத்திரிகையில் நாவலரின் எழுத்து நடை – க.சதாமகேசன்
 • ஏற்ற வழிகாட்டி – தி.செல்வக்கேசவராய முதலியார்
 • நாவலரது இலக்கணப் பணி – செ.வேலாயுதபிள்ளை
 • மறைவளர்த்த நாவலரும் முஸ்லிம் நேசன் ஆசிரியரும் – எஸ்.எம்.கமாலுத்தீன்
 • நாவலர் காலம் – ச.தனஞ்சயராசசிங்கம்
 • ஆறுமுக நாவலரின் ஆளுமை – செவ்வேள்
 • ஒப்புயர்வில்லா நாவலன் – கு.அம்பலவாணபிள்ளை
 • தமிழிலே குறியீட்டிலக்கணம் புகுத்தியவர் – வி.கோ.சூரியநாராயண சாஸ்திரியார்
 • தமிழ் செய்த தவம் – வித்துவான், பண்டிதர், வி.சீ.கந்தையா
 • கந்த புராணங் காக்கும் கலாசாரம் – பண்டிதை த.வேதநாயகி
 • நாவலர் எழுப்பும் முதல் வினா – செ.தனபாலசிங்கன்
 • நாங்களும் மெச்சுகின்றோம்! – நல்லூர் சுவாமி ஞானப்பிரகாசர்
 • நாவலருக்கு என்ன தெரியும்? – குல.சபாநாதன்
 • நாவலர் பெருமான் – “சம்பந்தன்”
 • நாவலர் வழிவந்த சமுதாயம் – வித்துவான் பொன்.முத்துக்குமாரன்
 • நாவலரும் முஸ்லிம்களும் – மு.முகம்மது உவைஸ்
 • தமிழிலக்கண அறிவு பரவுவதற்கு உதவியவர் நாவலர் பெருமானே – மறைமலை அடிகள்
 • தமிழகத்தை ஈழ நாட்டுக்குக் கடமைப்படுத்திய பேருபகாரி நாவலர் – கலாநிதி.சு.வித்தியானந்தன்
 • நாவலரும் மதிப்பும் பணியும் – தென்புலோலியூர்,மு.கணபதிப்பிள்ளை
 • அச்சாளர் ஆறுமுக நாவலர் – நா.இரத்தினசபாபதி
 • Arumuga Navalar – Dr.H.W.TAMBIAH
 • Pioneering HERO – A.M.A.AZEEZ
 • Prince of Tamil Scholars – C.S.NAVARATNAM
 • திருநின்ற செம்மையே செம்மை – புலவர் பாண்டியனார்
 • தமிழர் தவப்பயன் – மூதுதமிழ்ப் புலவர் மு.நல்லதம்பி
 • சிவநெறி – திருமுருக கிருபானந்த வாரியார்
 • உடையவர் உபயம்
 • அகப்பொருளில் அருட்பொருள் – முருகவேள்
 • நாவலர் காலத்து புலவர்கள் – செந்தமிழ்ச் சிரோமணி, பண்டித வித்துவான் க.கி.நடராஜன்
 • வசன நடை கைவந்த வல்லாளர் – எம்.ஆர்.அடைக்கலசாமி
 • நாவலருக்குப் பின் ஈழத்து உரையாசிரியர்கள் – கு.பூரணானந்தா
 • மனிதாபிமான மாண்பாளர்கள் – சாலை இளந்திரையன்
 • மாதோட்டம் – மகேஸ்வரி மகாதேவா
 • ஈழமும் சிதம்பரமும் – அருள்.தியாகராசா
 • முந்தியும் இருந்த சிந்துகள் – முருகையன்
 • ஈழத்தில் தமிழ் நாடகங்கள் – கலையரசு.க.சொர்ணலிங்கம்
 • தமிழில் விஞ்ஞானமும் இலங்கை நாட்டின் பணியும் – பெ.நா.அப்புஸ்வாமி
 • Bharata Natyam and Ceylon – S.Sivanayagam
 • கவிதைகள்
  • நல்லூர் ஆறுமுக நாவலனார் – விபுலானந்த அடிகள்
  • நாவலன் சீரடிகள் வாழி – நவாலியூர் திரு.க.சோமசுந்தரப்புலவர்
  • நாவலர் தாள் இறைஞ்சுதும் – பண்டிதர், கா.பொ.இரத்தினம்
  • கனிதமிழ் ஈழத்தோங்கக் கலங்கரை விளக்கம் ஆனோன் – தான்தோன்றிக் கவிராயர்
 • நாவலர் வாழ்க்கைத் திகதிகள்
 • ஆறுமுக நாவலரின் வரலாற்றுடன் தொடர்புடையோர்’
 • நாவலர் காலத்தில் வாழ்ந்த பெரியோர்கள்
 • நாவலர் காலத்தில் நிகழ்ந்த குறிப்பிடத்தக்க சம்பவங்கள் சில
 • ஆசிரியர் மாணாக்கர் பரம்பரை -1: கூழங்கைத்தம்பிரான் (? – 1795)
 • ஆசிரியர் மாணாக்கர் பரம்பரை -2: நல்லூர் மனப்புலி முதலியார் மகன் சரவணமுத்துப் புலவர் (1802 – 1845)
 • ஆசிரியர் மாணாக்கர் பரம்பரை -3: நல்லூர் க.ஆறுமுக நாவலர் (1822 – 1879)
 • நாவலர் நூல்கள்
 • நாவலரைப் பற்றிய நூல்கள்
நூல்கள் [16,259] இதழ்கள் [15,310] பத்திரிகைகள் [64,256] பிரசுரங்கள் [1,206] நினைவு மலர்கள் [2,011] சிறப்பு மலர்கள் [6,548] எழுத்தாளர்கள் [7,201] பதிப்பாளர்கள் [5,932] வெளியீட்டு ஆண்டு [220] குறிச்சொற்கள் [123] வலைவாசல்கள் [25] சுவடியகம் [24] நிறுவனங்கள் [1,790] வாழ்க்கை வரலாறுகள் [3,259]

https://noolaham.org/wiki/index.php/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%BE_%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AE%B0%E0%AF%8D_1969

About editor 3017 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply