இலங்கை ஆட்சியாளர் பட்டியல்

இலங்கை ஆட்சியாளர் பட்டியல்

ஆட்சியாளர்கொடிவழிதலைநகர் / அரசுஆட்சிமுடிவுகுறிப்புகள்
விஜயன்விஜய வம்சம்தம்பபண்ணிபொ.மு 543505உள்ளூர் இயக்கப்பெண் குவையினியையும் பின்பு பாண்டிய இளவரசியையும் மணந்தான்
உபதிஸ்ஸன்உபதீசகாமம்505504விஜயனின் முதலமைச்சன்.
நாட்டில் கலவரம் ஏற்பட்டிருந்தது.
பண்டுவாசுதேவன்504474விஜயனின் மருமகன்
அபயன்474454பண்டுவாசுதேவன் மகன்
தீசன்454437அபயன் தம்பி. இடையில் 17 ஆண்டுகள் ஆட்சிக்குழப்பம்.
பண்டுகாபயன்அனுராதபுரம்474367அபயன், தீசனின் மருகன் (பண்டுவாசுதேவன் பேரன்)
மூத்த சிவன்367307பண்டுகாபயன் மைந்தன்
தேவை நம்பிய தீசன்307267மூத்தசிவன் மைந்தன். முதலாவது பௌத்த மன்னன்
உதியன்267257மூத்தசிவன் மைந்தன்
மகாசிவன்257247மூத்தசிவன் மைந்தன்
சூரதீசன்247 – 237பண்டுகாபயன் மைந்தன்
சேனனும் கூத்தியனும்சோழ வம்சம்237215சோணாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வந்தனர்.
அசேலன்விஜய வம்சம்215205மூத்தசிவன் மைந்தன்
எல்லாளன்சோழ வம்சம்205161சோணாட்டான். மனுநீதிச் சோழன் எனப்படுபவன்.
கோதை அபயன்விஜய வம்சம்உரோகணம்210
காக்கைவண்ணத்து ஈசன்210205
துட்டன் காமினிஉரோகணம், பின் அனுரை161137காக்கைவண்ணன் மூத்தமகன், எல்லாளனை வென்றான்

பாண்டியர் காலம்

மீண்டும் விசய வம்சம் வரலாற்றுக்காலம்

முதலாம் இலம்பகர்ண அரசர்களின் பட்டியல்

இராசராட்டிரப் பாண்டியர் வம்சம்

பெயர்ஆட்சிக்காலம்
பாண்டு (பாண்டியன்)பொ.பி. 436 – 441
பரிந்தன்பொ.பி. 441 – 444
இளம் பரிந்தன்பொ.பி. 444 – 460
திரிதரன்பொ.பி. 460
தாட்டியன்பொ.பி. 460 – 463
பிட்டியன்பொ.பி. 463

இலங்கை மௌரிய வம்சத்தினர் பட்டியல்

இரண்டாம் இலம்பகர்ண வம்சம்

விஜயபாகு வம்சம்

கலிங்க வம்சம்

தம்பதனியா இராசதானி வம்சம்

கம்பளை இராசதானி வம்சம்

யாழ்ப்பாண இராசதானி வம்சம்

கோட்டே இராசதானி வம்சம்

சீதாவாக்கை இராசதானி வம்சம்

கண்டி இராசதானி

 • ஜயவீர பண்டார
 • கரலியத்தே பண்டார
 • டொன் பிளிப் யமசிம்மா
 • டொம் ஜாவோ
 • தோனா கதரீனா

கொன்னப்பு பண்டார வம்சம்

கண்டி நாயக்கர் வம்சம்[தொகு]

போர்த்துக்கீச மன்னர்களும், ஆளுனர்களும்[தொகு]

 • முதலாம் பிலிப் 1580–1598
 • இரண்டாம் பிலிப் 1598–1621
 • பேரோ லொபேஸ் டி சூசா 1594
 • டி. ஜெரோனிமோ டி அசெவேடோ 1594–1613
 • டி. பிரான்சிஸ்கோ டி மெனெசெஸ் 1613–1614
 • மனுவேல் மஸ்கரேனாஸ் ஹோமெம் 1614–1616
 • நூனோ அல்வாரெஸ் பெரெய்ரா 1616–1618
 • கொன்ஸ்டன்டீனோ டி சா டி நொரோனா 1618–1622
 • மூன்றாம் பிலிப் 1621–1640
 • ஜோர்ஜ் டோ அல்புகேர்க் 1622–1623
 • கொன்ஸ்டன்டீனோ டி சா டி நொரோனா 1623–1630
 • டி. பிலிப் மஸ்கரேனாஸ் 1630–1631
 • டி. ஜோர்ஜ் டி அல்மெய்டா 1631–1633
 • டியேகோ டி மெல்லோ டி காஸ்ட்ரோ 1633–1635
 • டி. ஜோர்ஜ் டி அல்மெய்டா 1635–1636
 • டியேகோ டி மெல்லோ டி காஸ்ட்ரோ 1636–1638
 • டி. அந்தோனியோ மஸ்கரேனாஸ் 1638–1640
 • பிரகான்சாவின் நான்காம் ஜோன் 1640–1645
 • டி. பிலிப் மஸ்காரேனாஸ் 1640–1645
 • மனுவேல் மஸ்கரேனாஸ் ஹோமெம் 1645–1653
 • பிரான்சிஸ்கோ டி மெல்லோ டி காஸ்ட்ரோ 1653–1655
 • அந்தோனியோ டி சூசா கூட்டினோ 1655–1656
 • அந்தோனியோ டி அமரல் டி மெனெசெஸ் 1656–1658, யாழ்ப்பாணம்

இலங்கையின் ஒல்லாந்து ஆளுனர்கள்

 • William J. Coster 1640
 • Jan Thyszoon Payart 1640–1646
 • Joan Maatzuyker 1646–1650
 • Jacob van Kittensteyn 1650–1653
 • Adriaan van der Meyden 1653–1660 and 1661–1663
 • Ryklof van Goens 1660–1661 and 1663
 • Jacob Hustaart 1663–1664
 • Ryklof van Goons 1664–1675
 • Ryklof van Goens Jr 1675–1679
 • Laurens Pyl 1679–1692
 • Thomas van Rhee 1692–1697
 • Gerrit de Heere 1697–1702
 • Cornelis Jan Simons 1702–1706
 • Hendrik Becker 1706–1716
 • Isaac Augustin Rumpf 1716–1723
 • Johannes Hertenberg 1723–1726
 • Petrus Vuyst 1726–1729
 • Stephanus Versluys 1729–1732
 • Jacob Christian Pielat 1732–1734
 • Diederik van Domburg 1734–1736
 • கூசுத்தாவ் விலெம் வொன் இமோவ் 1736–1739
 • Willem Maurits Bruyninck 17391712
 • Daniel Overbeek 1742–1743
 • Julius V.S. van Gollenesse 1743–1751
 • Gerard Joan Vreeland 1751–1752
 • Johan Gideon Loten 1752–1757
 • Jan Schreuder 1757–1762
 • L.J. Baron van Eck 17621705
 • Iman Willem Falck 1765–1785
 • Willem J. van de Graaff 1785–1794
 • J.G. van Angelbeek 1794–1796

இலங்கையின் பிரித்தானிய ஆளுனர்கள்

 • மட்ராஸ் ஆளுநர் 1796
 • பிரட்டிக் நோர்த் 1798
 • தோமசு மெயிற்லண்ட் 1805
 • பார்ட் ரொபேர்ட் பிரௌன்ரிக் (Bart Robert Brownrigg) 1812
 • எட்வர்ட் பாகே (Edward Paget) 1822
 • எட்வர்ட் பார்ன்ஸ் (Edward Barnes) 1824
 • பார்ட் ரொபேர்ட் டபிள்யூ ஹோர்ட்டன் (Bart Robert W. Horton) 1831
 • ஜே. ஏ. எஸ். மக்கென்சி (J.A.S. Mackenzie) 1837
 • கொலின் கம்பெல் (Colin Campbell) 1841
 • விஸ்கௌன்ட் ரொறிங்ரன் (Viscount Torrington) 1847
 • ஜி. டபிள்யூ அன்டர்சன் (G.W. Anderson) 1850
 • ஹென்றி ஜி வார்ட் (Henry G Ward) 1855
 • Charles Justin MacCarthy 1860
 • Hercules G.R. Robinson 1865
 • William H. Gregory 1872
 • James R. Longdon 1877
 • Arthur H. Gordon 1883
 • Arthur B. Havelock 1890
 • J. West Ridgeway 1896
 • Henry Arthur Blake 1903
 • Henry B. McCallum 1907
 • Robert Chalmers 1913
 • John Anderson 1916
 • William H. Manning 1918
 • Hugh Clifford 1925
 • H.J. Stanley 1927
 • Grame Thompson 1931
 • Reginald Edward Stubbs 1931
 • Andrew Caldecott 1937

இலங்கையின் பிரதமர்கள்

இலங்கையின் ஆளுனர் நாயகர்கள்

 • சர் என்றி மொங்க் மேசன் மூர் 1948
 • விஸ்கொட் சோல்பரி 1949
 • சர் ஒலிவர் குணதிலக 1954
 • வில்லியம் கொபல்லாவ 1962

இலங்கையின் சனாதிபதிகள்

About editor 3047 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply