இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி மன்னார் மாவட்ட தமிழரசுக் கட்சியின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற சமகால அரசியல் கள நிலை

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் மன்னார் மாவட்ட கிளையின் ஏற்பாட்டில் இடம் பெற்ற சமகால அரசியல் கள நிலை தொடர்பான கலந்துரையாடல்

 

About editor 3017 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply