மட்டக்களப்பில் இஸ்லாமிய இளைஞர்களால் சீரழியும்  தமிழ்ப் பெண்கள்! மடக்கிப் பிடித்த பொதுமக்கள்!

மட்டக்களப்பில் இஸ்லாமிய இளைஞர்களால் சீரழியும்  தமிழ்ப் பெண்கள்! மடக்கிப் பிடித்த பொதுமக்கள்!

http://www.jvpnews.com/srilanka/04/142886

 

 

 

About editor 3016 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply