புதிய அரசியலமைப்பிற்கான அவசியம் பற்றி நா.உ எம்.ஏ.சுமந்திரன் உரை தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்

புதிய அரசியலமைப்பிற்கான அவசியம் பற்றி  நா.உ  எம்.ஏ.சுமந்திரன் உரை தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்

 

https://www.youtube.com/watch?v=IH2xbNAwWjc&feature=youtu.be

 

blob:https://www.youtube.com/9d212fa4-ba2e-42c0-af57-800e21f43b9d

 

 

About editor 3016 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply