No Picture

தமிழரசுக் கட்சியின்புதிய தலைவரினால் சீர் செய்யப்படவுள்ள வாய்ப்புக்கள் மிக அரிதே!

February 7, 2024 editor 0

தமிழரசுக் கட்சியின் கடந்த அரை நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலான தவறுகள்புதிய தலைவரினால் சீர் செய்யப்படவுள்ள வாய்ப்புக்கள் மிக அரிதே! நக்கீரன்  கடந்த சனவரி 02, 2024 அன்று கனடா உதயன் வார ஏட்டில் மேலேயுள்ள தலைப்பில் […]

No Picture

குடிகள் சாதியாக மாற்றப்பட்ட வரலாறு 

February 7, 2024 editor 0

குடிகள் சாதியாக மாற்றப்பட்ட வரலாறு  வி.இ.குகநாதன் June 28, 2019 தமிழர்களிடம் சாதி தோன்றியது எப்படி? ஆதியில் தமிழர்கள் சாதி பார்த்தார்களா? இராஜராஜன் காலத்தில் சாதி எப்படி நிலவியது? ஆகிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் பதிவு. […]