No Picture

புதிய அரசியலமைப்புக்கான இடைக்கால அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள விடயங்கள்

December 3, 2020 editor 0

புதிய அரசியலமைப்புக்கான இடைக்கால அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள விடயங்கள் புதன் அக்டோபர் 04, 2017 புதிய அரசியலமைப்புக்கான இடைக்கால அறிக்கையில் உள்ளடக்கப் பட்டுள்ள விடயங்கள் முன்னேற்றகரமாக இருக்கின்றன.  ஆனால் இது இறுதி முடிவல்ல என்று தமிழ்த் […]

No Picture

Constitution of Sri Lanka

December 3, 2020 editor 0

The Republic of Sri Lanka shall be an indissoluble Union of Regions Constitution of Sri Lanka Preamble Whereas it is the will of the people of Sri Lanka […]