No Picture

சோதிடமும் அறிவியலும்

May 4, 2017 editor 0

சோதிடமும் அறிவியலும் இந்த  அண்டம் (Universe) காலம் (Time) வெளி (Space) என்ற இரண்டிலும் உள்ள ஒளி, பருப்பொருள், ஆற்றல் இவற்றால் ஆனது. பால் வீதி (Milky Way) என்று அழைக்கப்படும் அண்டத்தில் எமது […]

No Picture

சனிப் பெயர்ச்சியும் அறிவியலும்!

May 1, 2017 editor 0

நக்கீரன் சோதிடர்களது காட்டில் இந்த மாதம் பணம் பெய்யும் மாதம். எந்தச் செய்தித்தாளைப் புரட்டினாலும் “சனிப் பெயர்ச்சிப் பலன்கள்” பக்கக்கள் கண்ணைக் கவர்கின்றன. சனி பகவானால் எந்த எந்த இராசிக்காரர்களுக்கு என்ன என்ன பலன் […]