No Picture

தாய்நாடும் சேய்நாடும் போற்றிய நாவலர்

September 14, 2017 editor 0

தாய்நாடும் சேய்நாடும் போற்றிய நாவலர் நக்கீரன் ஈழத்தில் தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு பலர் தொண்டாற்றி இருக்கிறார்கள். அதேபோல் சைவ சமயம் தளைத்தோங்கப்பணியாற்றியவர்கள் பலர் ஆவர். ஆனால் ”சைவமும் தமிழும்” என்ற இரண்டையும் இரு கண்களாகப் […]

No Picture

தொல்காப்பியர் கால வழிபாட்டு மரபும், நம்பிக்கைகளும்

September 2, 2017 editor 0

தொல்காப்பியர் கால வழிபாட்டு மரபும், நம்பிக்கைகளும் எழுத்தாளர்: பா.பிரபு தாய்ப் பிரிவு: வரலாறு பிரிவு: தமிழ்நாடு  வெளியிடப்பட்டது: 02 செப்டம்பர் 2017 சங்க இலக்கியங்கள் மூடநம்பிக்கைகள் தமிழர் வரலாறு               […]

No Picture

ஈழநாட்டு ஆராய்ச்சி வரலாறு – பகுதி 8

August 23, 2017 editor 0

விசயன் வருகையும் ஸ்ரீலங்காவும் – பகுதி 8 ஈழநாட்டில் பூர்வகாலம் குவேனி காலத்தில் விசயன் வருகை ஆரம்பிக்கிறது. விசயன் வருகை இலங்கை வரலாற்றில் ஓர் தனிச் சிறப்புடையது. தற்கால இலங்கைக்கு அடிகோலியவன் அவனே. விசயனும் […]