சாதனையாளர் கலைஞர் கருணாநிதி

சாதனையாளர் கலைஞர் கருணாநிதி

நேற்று இந்த வீடியோ பார்த்திருந்தால் சிலிர்த்திருப்பேன்…இன்று பார்க்கும்போது கண்களில் கண்ணீர்..!

Posted by Satham Hussain on Wednesday, August 8, 2018

About editor 1392 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist

Be the first to comment

Leave a Reply