No Picture

மதம் என்னும் பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும்!

March 23, 2023 editor 0

மதம் என்னும் பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும்! புவிமைந்தன் வறுமை மதம் என்பது உணர்வற்ற மக்களின் உணர்வாக இருக்கிறது. இதயமற்ற உலகின் இதயமாக இருக்கிறது. ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வேதனைப் பெருமூச்சுதான் மதம். அதே சமயத்தில் […]

No Picture

அருங்கலச்‌ செப்பு

March 20, 2023 editor 0

அருங்கலச்‌ செப்பு (சிராவகாசார ஸம்ஸ்கார்‌ வழிகாட்டுதலும்‌ ஆசியும்‌ : பூஜ்ய ஸ்ரீ ஆர்ஜவசாகர முனிவர்‌.இவ்வாகம நூல்‌ அச்சிட நிதியுதவி வழங்கியவர்‌ :அமர்சந்த்‌ சேனாதேவி ஜைன்‌ டோலியாபாண்டிச்சேரி.வெளியிடுதல்‌ :ஸ்ரீ சுரூதகேவலி பத்திரபாகு சுவாமி சேவாதளம்‌.(ஸ்ரீ விசாகாசாரியர்‌ […]

No Picture

முதலாம் இராஜேந்திர சோழன் – தொகுப்பு 1

March 17, 2023 editor 0

முதலாம் இராஜேந்திர சோழன் – தொகுப்பு 1 முதலாம் ராஜராஜ சோழனின் பெருமையை தஞ்சை பெரியகோவில் காட்டுவதுபோல் அவரின் அருமை மைந்தன் முதலாம் ராஜேந்திர சோழனின் பெருமையை கங்கைகொண்ட சோழீசுவரம் இன்று காட்டுகிறது நமக்கு. […]

No Picture

சர்வஜன வாக்கெடுப்பு தொடர்பான தவாறான புரிதல்கள்!

March 16, 2023 editor 0

சர்வஜன வாக்கெடுப்பு தொடர்பான தவாறான புரிதல்கள்! யதீந்திரா தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் தலைவிதியை தீர்மானிப்பதற்கு பொதுவாக்கெடுப்பு (Referendum) நடத்தப்பட வேண்டுமென்று சிலர் கூறிவருகின்றனர். அண்மையில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மேற்கொண்ட பேரணியின் இறுதியிலும் இவ்வாறானதொரு […]