குற்றம் காணப்பட்ட அமைச்சர்களைப் பாதுகாக்க விக்னேஸ்வரன் முயற்சி – சுமந்திரன்

குற்றம் காணப்பட்ட அமைச்சர்களைப் பாதுகாக்க விக்னேஸ்வரன் முயற்சி – சுமந்திரன் June 25th, 2017 இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்த வட மகாண சபை உறுப்பினர்கள் முதல்வர் சி.வி.விக்னேஸ்வரனுக்கு எதிராக
Read More
குற்றம் காணப்பட்ட அமைச்சர்களைப் பாதுகாக்க விக்னேஸ்வரன் முயற்சி – சுமந்திரன்

கொக்குளாய் கடற்கரையில் உள்ளூர் மீனவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலம் தொடர்பாக அதிபர் மற்றும் கரைத்துரைப்பற்று பிரதேச செயலாளர் சட்டமா அதிபரால் கொழும்புக்கு அழைப்பு

 கொக்குளாயில் உள்ளூர் மீனவர்களுக்கு  வழங்கப்பட்ட நிலம் தொடர்பாக அதிபர் மற்றும் பிரதேச செயலாளர்  சட்டமா அதிபரால் கொழும்புக்கு அழைப்பு முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் கொக்குளாய் கடற்கரையில் உள்ளூர் மீனவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக
Read More
கொக்குளாய் கடற்கரையில் உள்ளூர் மீனவர்களுக்கு  வழங்கப்பட்ட நிலம் தொடர்பாக அதிபர் மற்றும் கரைத்துரைப்பற்று பிரதேச செயலாளர்  சட்டமா அதிபரால் கொழும்புக்கு அழைப்பு

விக்னேஸ்வரனுக்கு தமிழ் அரசுக் கட்சித் தலைமை படித்துக் கொடுத்திருக்கும் பாடம்! – நக்கீரன்

விக்னேஸ்வரனுக்கு தமிழ் அரசுக் கட்சித் தலைமை படித்துக் கொடுத்திருக்கும் பாடம்! - நக்கீரன் தமிழ்மக்கள் விக்னேஸ்வரனுக்கு உணர்த்தியிருக்கும் பொறுப்பு – நிலாந்தன் June 25, 2017 மக்களிடம் செல்லுங்கள். மக்களுடன் வாழுங்கள். மக்களிடமிருந்து கற்றுக்
Read More
விக்னேஸ்வரனுக்கு தமிழ் அரசுக் கட்சித் தலைமை படித்துக் கொடுத்திருக்கும் பாடம்! – நக்கீரன்

Limits of exclusivism

Limits of exclusivism 2017-06-26 he recent crisis in Sri Lanka’s Northern Provincial Council (NPC) has more to it than a fight against
Read More
Limits of exclusivism