என்றுமுள்ள செந்தமிழ் (11-20)

என்றுமுள்ள செந்தமிழ்! தில்லையில் கறையானுக்கு இரையான தேவார திருவாசகங்கள்! (11) சிவராத்தியன்று காசிக்குச் சென்றிருந்த சிவனடியார் ஆறுமுகசாமி அங்கேயுள்ள திருப்பனந்தாள் மடத்தில் தங்கச் சென்றபோது "சமஸ்கிருத விரோதிக்கு மடத்தில் இடமில்லை'
Read More
என்றுமுள்ள செந்தமிழ் (11-20)

என்றுமுள்ள செந்தமிழ்! (1-10)

என்றுமுள்ள செந்தமிழ்! (4) இந்த நூற்றாண்டில் 50 – 90 விழுக்காடு மொழிகள் அழிந்து விடும்? நக்கீரன் அமெரிக்கா, கனடா, பிரித்தானியா, தென் ஆபிரிக்கா, அவுஸ்திரேலியா, நியூசீலந்து போன்ற நாடுகளில் ஆங்கிலம்
Read More
என்றுமுள்ள செந்தமிழ்! (1-10)

இந்து என்ற சொல்

https://www.youtube.com/watch?v=jhNzEkgBPVU
Read More
இந்து என்ற சொல்

Subavee tears into Sanskrit

https://www.youtube.com/watch?v=47bgZi0M1XU
Read More
Subavee tears into Sanskrit