சிலம்போ சிலம்பு/பார்ப்பன உறுப்பினர்களின் பங்கு

சிலம்போ சிலம்பு/பார்ப்பன உறுப்பினர்களின் பங்கு பேரா. சுந்தரசண்முகனார் பார்ப்பனர் சிலம்பில், தேவந்தி என்னும் பார்ப்பனப் பெண் ஒருத்தியும், மாங்காட்டு மறையவன், கோசிகன், மாடலன் என்னும் பார்ப்பன ஆடவர்...
Read More

அகத்தியர் ஞானப் பாடல்கள்

அகத்தியர் ஞானப் பாடல்கள் ஞானம் – 1[தொகு] 1-5[தொகு] 1 சத்தியே பராபரமே ஒன்றே தெய்வம்சகல உயிர் சீவனுக்கு மதுதானாச்சு புத்தியினால் அறிந்தவர்கள் புண்ணியோர்கள்பூதலத்தில் கோடியிலே ஒருவர்...
Read More

The First Sinhalese- Tamil Rift

Sri Lankan Tamil Struggle Chapter 18: The First Sinhalese- Tamil Rift by T. Sabaratnam, A journalist who reported Sri Lankan...
Read More

சனாதன தர்மம் என்பது என்ன? வள்ளலார் அதை பின்பற்றினாரா?

சனாதன தர்மம் என்பது என்ன? வள்ளலார் அதை பின்பற்றினாரா? முரளிதரன் காசி விஸ்வநாதன்பதவி,பிபிசி தமிழ்செப்டெம்பர் 2023 சனாதன தர்மம் குறித்த இந்தக் கட்டுரை மறுபகிர்வு செய்யப்படுகிறது. "சனாதன...
Read More