கியூபாவுக்கு வந்த சோதனை!

 கியூபாவுக்கு வந்த  சோதனை!  நக்கீரன் சொர்க்க வாசலில் ஒருவர் நுழையும்போது அவரிடம் இரண்டு கேள்விகள் கேட்கப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்தக் கேள்விகளுக்கு உங்கள் பதில் “ஆம்” என்றால்...
Read More

விண்வெளியில் மாறிச் சுற்றும் வெள்ளிக் கிரகம்

விண்வெளியில் மாறிச் சுற்றும் வெள்ளிக் கிரகம் குரு அரவிந்தன் வீனஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற வெள்ளிக்கிரகத்தைப் பற்றி இம்முறை அவசரமாகக் குறிப்பிட வேண்டிய காரணம், அந்தக் கிரகத்தை நோக்கி...
Read More

அரசின் பயங்கரவாதம் = பிரபாகரனின் பயங்கரவாதம்

அரசின் பயங்கரவாதம் = பிரபாகரனின் பயங்கரவாதம் எழுதியவர் ரெஹான் பெர்னாண்டோ (இந்தத் தலைப்பில் ரெஹான் பெர்னாண்டோ என்பவர் Colombo Telegraph என்ற இணையதளத்தில் ஆங்கிலத்தில் ஒரு கட்டுரையை வரைந்திருந்தார். பெர்னாண்டோ...
Read More

சனியும் வியாழனும் முட்டிக்கொள்ளுமா?

சனியும் வியாழனும் முட்டிக்கொள்ளுமா? வானத்தைப் பார்த்தபடியே ஒருவர் தனது ஆயுளைக் கழித்துவிடலாம். அவ்வளவு அதிசயங்களை அது நமக்கு அள்ளித்தருகிறது. அதன் இன்னொரு அதிசயமாக, வருகின்ற டிசம்பர் 21...
Read More