கியூபா நாட்டு மக்களால் விரும்பப்பட்ட சர்வாதிகாரி கஸ்ரோ!

கியூபா நாட்டு மக்களால் விரும்பப்பட்ட சர்வாதிகாரி கஸ்ரோ! நக்கீரன் கியூபா நாட்டின் வரலாற்றில் ஒரு அரை நூற்றாண்டு காலம் அதனை ஆண்ட தோழர் ஃபிடெல் கஸ்ரோ  தனது 90
Read More
கியூபா நாட்டு மக்களால் விரும்பப்பட்ட சர்வாதிகாரி கஸ்ரோ!

தமிழர்களால் ஒரு புதிய குடியேற்றம் சாத்தியமா?

தமிழர்களால் ஒரு புதிய குடியேற்றம் சாத்தியமா? கடந்த 28 வரு­டங்­க­ளுக்கு மேலாக, வலி. வடக்­கில் இரா­ணு­வத்­தி­னர் வசப்­ப­டுத்­தி­யி­ருந்த பொது­மக்­க­ளின் 683ஏக்­கர் நிலப்­ப­ரப்பு, கடந்த வாரம் பொது­மக்­க­ளிடமே மீள­வும் கைய­ளிக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கி­றது.
Read More
தமிழர்களால் ஒரு புதிய குடியேற்றம் சாத்தியமா?

சனி பெயர்ச்சியில் குழப்பிய சோசியர்! தமிழர் அறிவியல் என்ன சொல்கிறது ? சோசியர்கள் அறிவார்களா?

 சனி பெயர்ச்சியில் குழப்பிய சோசியர்! தமிழர் அறிவியல் என்ன சொல்கிறது ? சோசியர்கள் அறிவார்களா? astrology-planets-10301057நேற்று 18/12/ மாலை 6 -7 அஸ்ட்ரோ வானவில்லில் சனி பெயர்ச்சியில்
Read More
சனி பெயர்ச்சியில் குழப்பிய சோசியர்! தமிழர் அறிவியல் என்ன சொல்கிறது ? சோசியர்கள் அறிவார்களா?

சோதிடம் என்பதும் அறிவியலா?

சோதிடம் என்பதும் அறிவியலா? நாம் எல்லோரும் தினமும் வானைப் பார்க்கின்றோம். வானைப் பார்க்காத மனிதர்கள் உண்டா? இரவு பகல் எந்த நேரத்திலும் வானில் வலம் வரும்
Read More
சோதிடம் என்பதும் அறிவியலா?