Oslo Declaration

Oslo Declaration Statement by the Royal Norwegian Government At the  conclusion of third session of peace talks between Sri Lanka and LTTE in
Read More
Oslo Declaration

சுமந்திரன் சுற்றும் வாழும்  அகப்படும் ஊடகங்களும்!

சுமந்திரன் சுற்றும் வாழும்  அகப்படும் ஊடகங்களும்! புருஜோத்தமன் தங்கமயில் தமிழ்த் தேசிய அரசியலில், தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு மாற்றான அரசியல் என்பது, கூட்டமைப்புக்கு எதிரான நிலையிலிருந்து, தமிழரசுக் கட்சிக்கு எதிரான
Read More
சுமந்திரன் சுற்றும் வாழும்  அகப்படும் ஊடகங்களும்!

தமிழ் மக்களுக்கு பொருத்தமில்லாத எந்தத் தீர்வையும் த.தே.கூ ஏற்றுக்கொள்ளாது – இரா.சம்பந்தன்

தமிழ் மக்களுக்கு பொருத்தமில்லாத எந்தத் தீர்வையும் த.தே.கூ ஏற்றுக்கொள்ளாது: இரா.சம்பந்தன் 26 NOVEMBER 2017 “தமிழ் மக்களுக்கு பொருத்தமில்லாத எந்தத் தீர்வையும் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளாது. அதில்
Read More
தமிழ் மக்களுக்கு பொருத்தமில்லாத எந்தத் தீர்வையும் த.தே.கூ ஏற்றுக்கொள்ளாது – இரா.சம்பந்தன்

ஈரான், ஆப்கான், வட இந்தியா, தென்னிந்தியாவில் இன்றும் பேசப்படும் தமிழை அடிப்படையாகக் கொண்ட மொழிகள்!!

ஈரான், ஆப்கான், வட இந்தியா, தென்னிந்தியாவில் இன்றும் பேசப்படும் தமிழை அடிப்படையாகக் கொண்ட மொழிகள்!! Saturday, January 20, 2018, இந்தியா தமிழ் பேசிய நாகர்கள் தேசம்தான்
Read More
ஈரான், ஆப்கான், வட இந்தியா, தென்னிந்தியாவில் இன்றும் பேசப்படும் தமிழை அடிப்படையாகக் கொண்ட மொழிகள்!!