அரசியல் சீர்திருத்தங்கள்  ஒரு குர்டிஸ்தான் அல்லது கற்ரலோனியா  பாணியில் ஒரு தனி நாட்டுக்கான பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த வழிசெய்யும்!

அரசியல் சீர்திருத்தங்கள்  ஒரு குர்டிஸ்தான் அல்லது கற்ரலோனியா  பாணியில் ஒரு தனி நாட்டுக்கான பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த வழிசெய்யும்! நக்கீரன் கடந்த செப்தெம்பர் 21, 2017 அன்று பிரதமர் இரணில்
Read More
அரசியல் சீர்திருத்தங்கள்  ஒரு குர்டிஸ்தான் அல்லது கற்ரலோனியா  பாணியில் ஒரு தனி நாட்டுக்கான பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த வழிசெய்யும்!

கிழக்கு மாகாண சபைத் தேர்தலும் – பின் நிலைமைகளும் அரசாங்கம் – கட்சிகள் – தமிழ் முஸ்லீம்

கிழக்கு மாகாண சபைத் தேர்தலும் – பின் நிலைமைகளும் அரசாங்கம் – கட்சிகள் – தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் : த ஜெயபாலன்   November  6, 2012 மேலுள்ள
Read More
கிழக்கு மாகாண சபைத் தேர்தலும் – பின் நிலைமைகளும் அரசாங்கம் – கட்சிகள் – தமிழ் முஸ்லீம்

Right of Reply to Rear Admiral Sarath Weerasekara: THE SINHALA ALT-RIGHT AND THE TAMIL QUESTION

Right of Reply to Rear Admiral Sarath Weerasekara: THE SINHALA ALT-RIGHT AND THE TAMIL QUESTION 2017-10-19     Rear Admiral Sarath Weerasekara asks “Simply
Read More
Right of Reply to Rear Admiral Sarath Weerasekara: THE SINHALA ALT-RIGHT AND THE TAMIL QUESTION

Meteor explosion cause for bright light, sound in SP – Prof. Jayaratne

Meteor explosion cause for bright light, sound in SP - Prof. Jayaratne 2017-10-19 Colombo University Physical Science Department Prof. Chandana Jayaratne confirmed
Read More
Meteor explosion cause for bright light, sound in SP – Prof. Jayaratne