பொய்களை மெய்கள் என நம்பி ஏமாந்த தமிழர்கள்

 பொய்களை மெய்கள் என நம்பி ஏமாந்த தமிழர்கள் நெஞ்சாரப் பொய்தன்னைச் சொல்ல வேண்டாம். பொய் சொல்லலாகாது. பிழைபடச் சொல்லேல். பொய்யாமை என்பதே சிறந்த அறமாகும். பொய் சொல்லக்கூடாது என்பதற்காகத் தமிழ்ச்சான்றோர்
Read More
 பொய்களை மெய்கள் என நம்பி ஏமாந்த தமிழர்கள்

கவிஞர் இன்குலாப் மறைவு

கவிஞர் இன்குலாப் மறைவு முதற் கண் மறைந்த கவிஞர் இன்குலாப் அவர்களது நினைவாக  இந்த இரங்கல் கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்திய அன்பரசி, திருமுருகன்  இருவருக்கும் எனது பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
Read More
கவிஞர் இன்குலாப் மறைவு

‘Salli Saranang Gatchchami’: Vinaya Code Violated by Monks in Sacred Saffron Robes

‘Salli Saranang Gatchchami’: Vinaya Code Violated by Monks in Sacred Saffron Robes who are Being Exploited by Vile Politicians By Don Manu Perhaps,
Read More
‘Salli Saranang Gatchchami’: Vinaya Code Violated by Monks in Sacred Saffron Robes

மகா கவி பாரதியார்

தமிழ்மொழியைப் புகழிலேற்றும் கவியரசர் தமிழ்நாட்டுக் கில்லையெனும் வசை பாரதி பிறந்ததால் கழிந்தது! நக்கீரன் (மகாகவி பாரதியாரின் 129 ஆவது பிறந்த நாள் நினைவுக் கட்டுரை) வான்புகழ் வள்ளுவன், நெஞ்சை
Read More
மகா கவி பாரதியார்