செய்யும் தொழிலே தெய்வம்

செய்யும் தொழிலே தெய்வம் சுகி சிவம் யூலை 01,2013 மகாகவி பாரதி, "தொண்டு செய்யும் அடிமை உனக்குச் சுதந்திர நினைவோடா' என்று வெள்ளைக்கார துரை இந்தியர்களைப் பார்த்து...
Read More

Sri Lanka war anniversary: Tamil victims remembered in Colombo

Sri Lanka war anniversary: Tamil victims remembered in Colombo  Meera Srinivasan COLOMBO MAY 18, 2022 A Buddhist monk and a...
Read More

கடைச்சங்க காலம்

கடைச்சங்க காலம் தமிழர் வீரம் “உயர் வீரஞ் செறிந்த தமிழ்நாடு”“சிங்களம் புட்பகம் சாவக – மாதியதீவு பலவினுஞ் சென்றேறி – அங்குதங்கள் புலிக்கொடி மீன்கொடியும் – நின்றுசால்புறக்...
Read More

Prabakaran in First Person

Prabakaran in First Person T.S. SUBRAMANIAN IN KILINOCHCHI April 27, 2002 With Political Adviser A.S. Balasingham trying to dominate the...
Read More