அறிவியல் வளர்ச்சி : அயலவர் – தமிழர் பங்களிப்பு – ஓர் ஒப்பிட் ஆய்வு

அறிவியல் வளர்ச்சி :அயலார் - தமிழர் பங்களிப்பு - ஓர் ஒப்பிட்டு ஆய்வு அறிவியலின் ஆற்றல்: இன்றைய மாந்த இனம், வாழ்க்கை வளம் பெறவும், நலமுறவும், வசதிகள் எய்தவும் உதவக்
Read More
அறிவியல் வளர்ச்சி : அயலவர் – தமிழர் பங்களிப்பு – ஓர் ஒப்பிட் ஆய்வு

பகுத்தறிவு பற்றிய விளக்கம்

பகுத்தறிவு பற்றிய விளக்கம் நக்கீரன் பகுத்தறிவு என்ற சொல்லுக்கு பகுத்தறிதல் பகுத்துணர்தல் (To distinguish, discriminate) என தமிழ் அகரமுதலிகள் பொருள் சொல்கின்றன. பகுத்தறிவுள்ளவன் என்பதற்குப் பகுத்துப் பார்ப்பவன் (A
Read More
பகுத்தறிவு பற்றிய விளக்கம்

புதிய சுதந்திரனை இருட்டடிப்பு செய்ய நினைப்போர் சூரியனைக் கையால் மறைக்கப் பார்க்கிறார்கள்!

புதிய சுதந்திரனை இருட்டடிப்பு செய்ய நினைப்போர் சூரியனைக் கையால் மறைக்கப் பார்க்கிறார்கள்! நக்கீரன் உண்மை - நேர்மை - பக்கம் சாராமை! இதுதான் மூத்த ஊடகவியலாளர்  ந.
Read More
புதிய சுதந்திரனை இருட்டடிப்பு செய்ய நினைப்போர் சூரியனைக் கையால் மறைக்கப் பார்க்கிறார்கள்!

புதிய சுதந்திரன் பத்திரிகை வெளியீட்டு விழாவில் மாவை சேனாதிராசா மற்றும் ம.ஆ. சுமந்திரன் ஆற்றிய உரைகள்

https://youtu.be/NI03VxQQPDM https://www.tamilcnn.lk/archives/742151.html https://youtu.be/dY92OIf9jvc
Read More
புதிய சுதந்திரன் பத்திரிகை வெளியீட்டு விழாவில் மாவை சேனாதிராசா மற்றும் ம.ஆ. சுமந்திரன் ஆற்றிய  உரைகள்